Latest

Analyse og utredningsarbeid

Ledere og styreledere/medlemmer tar beslutninger og lager strategier basert på informasjon. Gode analyser og utredninger er nødvendig for å lage gode strategier og ta de riktige beslutningene i

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling er et vidt begrep. Det tar for seg forskjellige type aktiviteter bedriften foretar seg med hensikt å forbedre eller skape ny økonomisk aktivitet. Aktiviteten kan føre til

Omdømmebygging

Ordet omdømme kommer fra “norrønt” (https://no.wikipedia.org/wiki/Omdømme) og betyr dom, vurdering av andre og dømmekraft. I dag betyr det vanligvis renommé. Omdømme er veldig viktig for bedrifter. Et godt