Latest

Analyse og utredningsarbeid

Ledere og styreledere/medlemmer tar beslutninger og lager strategier basert på informasjon. Gode analyser og utredninger er nødvendig for å lage gode strategier og ta de riktige beslutningene i

Forretningsutvikling

Forretningsutvikling er et vidt begrep. Det tar for seg forskjellige type aktiviteter bedriften foretar seg med hensikt å forbedre eller skape ny økonomisk aktivitet. Aktiviteten kan føre til

Omdømmebygging

Ordet omdømme kommer fra “norrønt” (https://no.wikipedia.org/wiki/Omdømme) og betyr dom, vurdering av andre og dømmekraft. I dag betyr det vanligvis renommé. Omdømme er veldig viktig for bedrifter. Et godt

Kriseledelse

Alle bedrifter kommer innom forskjellige typer ulemper og ubehag. Det er ubehagelig og kjedelig for alle involverte. Når man leder en bedrift har man ansvar for mange forskjellige