Vurdering av nye forretningsområder

Det kommer en tid for alle bedrifter hvor man enten har vokst såpass mye at man ikke kan vokse noe mer i det markedet man allerede operer i. Det er også mange personer som er veldig kreative og fulle av energi og ideer. Derfor er det også ofte bedrifter er i situasjoner hvor man hører nye ideer og får innspill om nye bedriftsområder.

Rådgiverne kan hjelpe til med å utrede, vurdere og planlegge nye forretningsområder. Enda viktigere kan Rådgiverne bidra i prosessen med å foreslå nye bedriftsområder. Ikke alle bedrifter er i en situasjon hvor man sitter i en strøm av gode ideer. I slike situasjoner kan innspill fra eksterne parter som kjenner markeder godt samtidig som de har ekspertise og erfaring være uvurderlig.

Samfunnet er under konstant forandring. Dette betyr at selv om en bedrift en dag eier hele markedet eller store deler av det kan dette forandre seg. Ett veldig godt eksempel på dette er taxiindustrien. For mange år tilbake hadde man hestetaxi i mange land. Det var da en hest som dro en vogn som man satt i. Man betalte så sjåføren for reisen. Så kom den industrielle revolusjonen hvor masseproduksjon av biler var en konsekvens. Masseproduksjonen av biler førte til at bilprisen sank veldig . Det ble billigere å kjøpe bil, billig nok for taxiindustrien å bytte fra hest til bil. Mange hesteeiere led. År senere ser man at dagens taxiindustri, som har monopol på transport av personer i mange land, står ovenfor en ny revolusjon.

Uber har gjort store inntog i taxiindustrien i mange land. Uber tilrettelegger med sin teknologi for at folk selv kan bruke sin egen bil, med seg selv som sjåfør, til å transportere andre folk rundt omkring. Uber bryter da monopolet i mange land vet at alle plutselig kan være taxisjåfører. Dette har skapt kaos for mange taxiselskaper da Uber oversvømmer markedet med biler og sjåfører. Prisene på turene organisert gjennom Ubers app er lavere. Detter for fordi vanlige folk ikke har de samme økonomiske forventingene til inntekt og fortjeneste som selskaper nødvendigvis må ha for å dekke inn sine kostnader og kalkyler.

Den store utfordringen for taxiindustrien med Ubers ankomst er hvordan overlever man når man plutselig får konkurranse man ikke trodde ville bli en veldig stor aktør i markedet. Det er her eksterne parter kan bidra mye. Rådgiverne kan assistere med analyser og utsikter i markeder. Hvordan trusselen av ny teknologi kan få innvirkning på din bedrift.

Teknologi vil alltid være en trussel på for alle selskaper uansett hvor hypermoderne man tror man er. Dette fordi teknologi kan gjøres billigere og gjøre prosesser mer effektive. Uber er igjen et eksempel her da deres app gjorde at prosessen med å få taxi ble lettere for kundene å følge samt lettere for kunden å betale. Det er ikke nødvendigvis pris som gjør at folk liker Uber, men at prosessen er så lettvint.

I dag er søken etter nye forretningsområder veldig stor. Grunnen for dette kan være at man ser forandring innenfor sitt forretningsområde, eller at man ønsker å komme seg inn i et område man fortsatt kan vokse. En annen grunn kan være at man rett og slett mister så store markedsandeler at man må finne på noe annet å gjøre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *