Politikk og forvaltning

Alle bedrifter i dag er er påvirket av hva som skjer i politikken og i forvaltningen. Det er ikke å komme utenom at politiske prosesser og rutiner i forvaltningen slår inn i næringslivet og kan være avgjørende i hva man ønsker å gjøre som leder eller eier i det private næringsliv. Derfor er det viktig for en leder eller eier av en bedrift å holde seg oppdater om politiske prosesser, men spesielt forstå hvordan politiske prosesser fungerer. Forstår man det politiske spillet kan man mye lettere forutse konsekvensen av prosessen, men også være i selve prosessen. Det er ikke noe i veien for at man kan si sin mening i de fleste politiske prosesser og samtidig prøve å være part som kan gi innflytelse på prosessen.

Det politiske systemet består av individer og institusjoner. Både individene og institusjonene deltar i de politiske prosessene, men selve deltagelsen vil varierende. Noen deltar på heltid og noen på deltid. Andre deltar åpent mens noen deltar mer utenfor offentligheten. Heltids-deltagere er politikerne selv, mens deltids-deltagere er for eksempel du som velger. Politikerne er de mest offentlige personene i politikken. Vi vet hvem de er og vi kan høre hva de sier, uten at det nødvendigvis betyr at vi vet hva de vil eller hva de kommer til å gjøre.

I tillegg til de offentlige ansikter er det en rekke mennesker som jobber med politiske prosesser man ikke ser. Disse kan være det man kaller lobbyister. Lobbyister er profesjonelle mennesker som har som jobb å påvirke politiske prosesser. Disse menneskene jobber for forskjellige interesser i næringslivet med et mål for øyet – deres oppdragsgivers interesser.

Rådgiverne hjelper med å identifisere bedrifters interesser. En stor utfordring for bedrifter er nettopp å forstå hva som er ens interesse. Definering av ens interesser er første steg i å forstå hvordan man kan påvirke politiske prosesser i den retningen ens interesser ligger. Det er også viktig å huske på at noen interesser kan man ikke folk med seg på. Dette fordi interessene krever såpass mye energi og velvilje at man bruker for mye politisk kapital på å oppnå de.

Det er også viktig når man identifiserer sine interesserer at man skiller mellom hva som inngår i en politisk prosess og hva som er en forvaltningsprosess. Her tenkes det et skille mellom hva som er en byråkratisk prosess, som for eksempel godkjennelser av søknader. For å illustrere dette kan man tenke seg at man ønsker å omregulerer et hus fra næring til bo eller omregulere deler av et bygg til bruk av overnatting. Dette krever at man oppfyller visse krav samtidig som man må vite hvordan man skal ordlegge seg for å ha størst sjanse for å få søknaden godkjent.

En politisk prosess tenkes mer mot vedtak av ny lovgivning eller endring av allerede eksisterende lovgiving. Her er det mange flere prosesser som er spesielt dedikert til innspill og meninger. Det er derfor viktig å vite når det er passende og mulig å spille inn sin bedrifts syn på saker for å påvirke vedtak eller endringen slik man selv ønsker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *