Omdømmebygging

Ordet omdømme kommer fra “norrønt” (https://no.wikipedia.org/wiki/Omdømme) og betyr dom, vurdering av andre og dømmekraft. I dag betyr det vanligvis renommé. Omdømme er veldig viktig for bedrifter. Et godt omdømme kan skape en bedrift og et dårlig omdømme kan senke en bedrift. Derfor er det viktig å lage en god strategi for hvordan man kan ta være på omdømmet man har, hvis det er et godt omdømme, og bygge et bedre omdømme en det man har.

Omdømme kan kort beskrives som hvordan omverdenen oppfatter din bedrift over tid. Det viktigste for et godt omdømme er å ha gode relasjoner til omverdenen over tid. Det er vanskelig å nøyaktig konstantere forholdet mellom omdømmet og økonomisk vekst, men det er lett når man ser tilbake i tid på hvilke selskaper som har vokst veldig på omdømme eller tap veldig på omdømme.

Crocs er et eksempel på et selskap som vokste veldig raskt grunnet stor popularitet hvor man brukte kjendiser i USA til å kommunisere merket til omverdenen. Toms er et annet selskap som har vokst seg veldig store på salg av sko. Toms tilnærming til salg av sko er at for hver sko man kjøper blir et annet sko-par donert til noen som trenger det. Toms har vært veldig flinke til å kommunisere dette aspektet ved sin bedrift, slik at mye av veksten for Toms har kommet delvis grunnet tøffe sko og delvis grunnet folks ønske om å bidra til noe som betyr noe – at noen får et par sko.

Selv om det kan være vanskelig og nøyaktig måle den økonomiske konsekvensen av dårlig omdømme er det noen eksempler som viser konsekvensen av dårlig omdømme. BP, etter Deepwater Horizon, opplevde veldig mye negativ omtale og kampanjer mot seg. All denne omtalen var delaktig i et større prisfall på børsen samt delaktig i et minsket salg av deres produkter. Toyota er et annet eksempel på et selskap som grunnet deres reduksjon av kontroller på Toyotas produksjon utenfor Japan første til hundretusener av tilbakekalling av biler, som første till veldig mye negativ omtale. Dette igjen påvirker salget.

Et godt omdømme gir mange fordeler. Noen av disse fordelene er at man blir attraktiv som arbeidsgiver. Det er vanskelig å få arbeidskraft innenfor mange bransjer. Derfor er det viktig at ansatte vil jobbe hos deg. Liker ansatte å jobbe hos deg er de også lojale. Dette fører til mindre utskiftninger og bedre bedriftskultur.

Bedre omdømme fører også til lojale kunder, som igjen gjør at man kan ta en høyere pris for sine produkter. Dette gjelder også motsatt vei, hvor man kan få bedre innkjøpsavtaler grunnet sitt omdømme. Jobber man innenfor sektorer hvor man selger kompliserte eller avanserte produkter er omdømme veldig viktig for å bevare integriteten til kompleksiteten.

En av mange positive ting med et godt omdømme er at aksjeprisen går opp fordi man tiltrekker seg mange investorer. En annen ting er at media kan ha en tendens til å være snille i omtalen av bedriften.

Sliter din bedrift med omdømme? Ta kontakt med Rådgiverne og spør om råd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *