Forretningsutvikling

Forretningsutvikling er et vidt begrep. Det tar for seg forskjellige type aktiviteter bedriften foretar seg med hensikt å forbedre eller skape ny økonomisk aktivitet. Aktiviteten kan føre til en ny bedrift, investeringer i en ny bransje, økning av bedriftens eksponering i en bransje bedriften allerede operer i, osv.

Det viktigste forskjellen mellom forretningsutvikling og operasjonell drift er at forretningsutviklingsaktiviteter er av en dypere karakter enn vanlige aktiviteter en bedrift foretar seg som en del av den operasjonelle driften.

Typiske forretningsutviklingsaktiviteter er en vurdering av markeder. Som nevnt i et tidligere bidrag er det naturlig at man innhenter informasjon og analyser som grunnlag for en bedrifts vurdering av nye markeder. Vurderer man å starte salg av for eksempel fiskeolje i Tyskland, så er det naturlig å innhente informasjon om hvor mye fiskeolje som selges i Tyskland, hvem som selger det, hvor oljen produseres, pris, osv. Denne informasjonsinnhenting er da et grunnlag i vurderingsprosessen. Som en annen del av vurderingsprosessen må man gjøre en analyse av om markedet i det hele tatt har plass til et nytt fiskeoljeprodukt. Med andre ord, om markedet for fiskeolje er så modent at det ikke er plass til et nytt produkt. Man kan si at informasjonsinnhenting, utredningsarbeid og analysearbeid ofte er et av flere trinn i forretningsutvikling.

Forretningsutviklingsaktiviteter består av flere ting enn kun en markedsvurdering. Andre typer aktiviteter er analyse av kunder og da spesielt konkurrenter, hvordan man organiserer nye forretningsmuligheter, selskapsmodeller, og utviklingsdokumentasjon.

Utviklingsdokumentasjon er forretningsplaner og andre beskrivelser av hvordan utviklingen skal skje. Her er det viktig å ha en veldig god og detaljert oversikt over hvordan utviklingen skal skje. Det er viktig at man har et budsjett, detaljert timeplan for når hva skal gjøres, plan for hvordan kunder skal rekrutteres og konsekvensene hvis noen av disse tingene ikke overholdes.

Forretningsutvikling går rett og slett ut på å øke et selskaps inntekter eller økonomiske grunnlag. Den vanligste måten er å øke inntektene for så å øke overskuddet. Noen bedrifter kan ha godt av å redusere kostnadene, som i seg selv er nok for å øke overskuddet.

Noe av det aller viktigste ved alle aspekter av forretningsutvikling er kommunikasjon. Kommunikasjon er ofte den faktoren som gjør at prosesser i bedrifter lider og ender som ineffektive. Forretningsutvikling er et slikt område hvor kommunikasjon er avgjørende. Derfor er det viktig at en bedrift som en del av forretningsutviklingsplanen også lager en kommunikasjonsplan. Personer ansvarlig for forretningsutviklingen vil være kommunikanter.

Rådgiverne har lang erfaring fra forretningsutvikling og kommunikasjon. Deres ansatte har vært igjennom mange forretningsutviklinger. Årelang erfaring i selskaper av forskjellige størrelser gir Rådgiverne den kompetansen som trengs for å lede en bedrift, dets ansatte og ansvarlige forretningsutviklere, gjennom de prosessene som trengs for å skape en suksessfylt sluttprodukt.

Forretningsutvikling er viktig for bedrifter. Bedrifter trenger å vokse og bedrifter trenger å bruke sine ansatte. De fleste gode ideer kommer internt i bedriften. Bedrifter tar også dessverre liv av mange av disse gode ideene av forskjellige årsaker. Ikke la din bedrift ta liv av gode ideer i forretningsutviklingsfasen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *