Analyse og utredningsarbeid

Ledere og styreledere/medlemmer tar beslutninger og lager strategier basert på informasjon. Gode analyser og utredninger er nødvendig for å lage gode strategier og ta de riktige beslutningene i alle deler av bedriftskulturen. Gode strategier gir uvurderlige resultater innad i bedriften, utad på kundegruppen og generelt på renommeet til selskapet.

Utredningsarbeid av en bedrift går ut på at en eller flere personer setter seg ned og får oversikten over bedriften. Disse utrederne går igjennom selskapet fra topp til tå for å danne seg sitt inntrykk av selskapet. Dette er en nyttig øvelse fordi en eier eller leder har ofte sitt inntrykk av bedriften, som ikke nødvendigvis er det samme som utrederne. Denne forskjellen mellom hvordan utrederne ser bedriften og hvordan lederen eller eierne ser bedriften kan være ekstremt viktig for strategier rundt organisering, kjøp hvor hensikten er synergi, osv.

Analysearbeid har mange sider. Som en generell pekepinn foretas det først en informasjonsinnsamling, deretter basert på denne informasjonsinnhenting en analyse av de aspekter av bedriften som daglig leder, styret, eller eierne ønsker analysert. Analysearbeid kan også utarbeide enkle eller mer avanserte analyser som igjen blir brukt som grunnmateriell når bedriften selv eller daglig leder, styret eller eierne foretar sine egne analyser.

Ledere og styreledere/medlemmer kan ikke alt. Flere og flere selskaper spesialiserer seg mer og mer på sine områder innenfor sine bransjer for å kunne yte de tjenester disse selskapene kan best. Markedsledene bedrifter blir markedsledende av flere årsaker. Årsaker kan være at ens produkt holder høyest kvalitet, en annen årsak kan være at ens produkt har lavest pris, en tredje årsak kan være at man har kjøpt opp sine konkurrenter, en fjerde årsak kan være at man har de smarteste eller råeste ansatte, en femte årsak kan være at man har laveste kostnader i bransjen, osv.

Valg man tar i bedriften avgjør hvor man tar selskapet. For at man skal bygge et selskap på best mulig måte innenfor din bedrift bør man ta en analyse av bedriften, markedet man er i og hvor man vil. Da er det viktig først å vite hvor man vil. En ting er å vite hvor man vil og en annen ting er om den veien er den beste for bedriften i det markedet man er i.

Innleie av ekstern rådgiving kan hjelpe din bedrift til å få en ekstern og objektiv evaluering av din bedrift. Ekstern rådgiving har ingen binding eller interesse i din bedrift, samt at ekstern rådgiving kan ofte ha lengre og bredere erfaring enn deg selv. Mange starter sine egne bedrifter etter kort tid i en bransje eller lang tid i en bransje. Eksterne, objektive, kompetente rådgiverne med lang og bred erfaring i ledelse, vekst og solid selskapsbygging kan bli gull verdt for din bedrifts strategivalg fremover.

Som et eksempel: vekst skaper ofte mindre effektive organisasjoner. Vokser man eller ønsker man å vokse mer er det fornuftig å gjøre en utredning og et analysearbeid av bedriften før og etter slik at man får en mest mulig effekt bedrift mens man vokser og at man beholder eller forbedrer effektiviteten av veksten i bedriften i etterkant når veksten flater ut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *