Rådgiverne er en internettside som handler om finansiell rådgiving. Drift av små, mellomstore og store selskap er idag blitt en veldig krevende prosess. Eiere, ledere og ansatte må ofte manøvrere gjennom krevende prosesser bestående av lovgivning, politikk, økonomiske analyser, interne stridigheter, trening av ansatte, kontantstrømmer, finansiering, osv.

Denne internettsiden tar for seg alle aspekter ved finansiell rådgiving som forbrukslån og vi ønsker at denne siden skal være til inspirasjon til dere som driver alle former for selskap. Rådgiverne driver også et rådgivingsselskap. Vi tar på oss forskjellige oppdrag innenfor våre fokusområder for å bedre forskjellige aspekter av det å drive en bedrift.

Vi har lang og bred erfaring fra operativ ledelese av forskjellig type bedrifter og mange års erfaring fra styreleder og styrearbeid i bedrifter av forskjellig størrelse.

Vi kombinerer vår erfaring for å gi bedrifter merverdi slik at bedrifter kan øke sin lønnsomhet, effektivisere prosesser og øke kompetansen til bedriftens ledere med et mål om å skape mer konkurransedyktige og solide bedrifter.

Det er mange flinke og dyktige folk i Norge med flotte og spennende ideer. Vi, gjennom vår rådgiving og denne internettsiden, ønsker å hjelpe bedrifter som ønsker å nå sine med det vi kan best, nemlig å styrke din bedrift, øke dens verdi og effektivisere bedriftens prosesser på gulvet og i bedriftens ledelse.

Ta en titt på denne internettsiden, Bloggen! Bloggen er en inspirasjon til norske ledere, aksjonærer og andre som ønsker mer informasjon og kunnskap om hva man kan gjøre og hva man bør tenke på som en del av det å lede eller eie en bedrift.