Latest

Kriseledelse

Alle bedrifter kommer innom forskjellige typer ulemper og ubehag. Det er ubehagelig og kjedelig for alle involverte. Når man leder en bedrift har man ansvar for mange forskjellige

Politikk og forvaltning

Alle bedrifter i dag er er påvirket av hva som skjer i politikken og i forvaltningen. Det er ikke å komme utenom at politiske prosesser og rutiner i

Mobilisering av kompetanse

Man i dag er utsatt for mye konkurranse. Konkurranse fra ny teknologi, mediaoppslag og ansatte. Impulsene og konkurransen kommer raskt. Ting går raskere nå enn noen gang før